Thư viện ảnh

Bàn giao xe ô tô do tổ chức JICA NHẬT BẢN tài trợ

(Bàn giao giữa dịch Covid-19)

 

Bàn giao xe ô tô điều tra ổ dịch cho Chính phủ Đức tài trợ

 

Bàn giao xe ô tô chuyên dụng cho Dự án An toàn vệ sinh thực phẩm

 

Bàn giao xe ô tô cho Dự án Quản lý tài nguyên nước

Xem thêm

ĐỐI TÁC